Diputació de Girona

Tipus de desfibril·ladors

 

Dipsalut entrega desfibril·ladors “fixos”, “mòbils” i “lliures”.

DEA “fix”

És un desfibril·lador situat a l’exterior, a l’espai públic. Està situat dins d’una caixa que el protegeix i que, al seu temps, es troba dins una columna. Permet la comunicació de l’usuari amb el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) en el moment en què es procedeix a utilitzar-lo. També emet dues alertes en el mateix instant en què algú agafa l’aparell. Una va dirigida al SEM que té informació exacta de quin és el DEA que s’ha activat. Així pot enviar atenció mèdica al lloc dels fets. L’altra alerta és pel proveïdor del servei per tal que pugui reposar ràpidament el desfibril·lador que s’està utilitzant per un de nou.

DEA “mòbil”

És un desfibril·lador disposat en una maleta que permet el seu fàcil transport. Se cedeixen als serveis municipals de primera intervenció en una situació d’emergència com, per exemple, policia local, vigilants o protecció civil.  També en tenen els vehicles dels Mossos d'Esquadra que fan tasques d'atenció ciutadana.

DEA “lliure”

És un desfibril·lador que se cedeix de manera temporal a entitats del municipi per cobrir actes esportius, socials, culturals o per reforçar zones que ho requereixin degut a l’increment poblacional estacional.

Distribució dels desfibril·ladors

Els 221 municipis gironins ja tenen desfibril·ladors implantats per Dipsalut. En total, aquestes poblacions disposen de 502 desfibril·ladors “fixos” i 241 de "mòbils". Pel que fa a la resta d’aparells: 40 són “lliures” (Dipsalut els cedeix temporalment per necessitats puntuals).

Per comarques, l'Alt Empordà disposa de 120 desfibril·ladors fixos i 21 de mòbils; el Baix Empordà: 88, fixos i 23, mòbils; La Selva: 91, fixos i 35, mòbils; el Gironès: 90, fixos i 23, mòbils; el Pla de l'Estany: 23, fixos i 4, portables; Osona: 4 de fixos; la Garrotxa: 40, fixos i 9, portables; el Ripollès: 32, fixos i 7, mòbils i la Cerdanya: 17, fixos i 3, mòbils.

Les ciutats que disposen de més aparells són Girona, Figueres i Blanes. Girona en té 42: 32, fixos i 10, portables; Figueres compta amb 20 aparells: 15, fixos i els altres 5, mòbils. Blanes disposa de 14 desfibril·ladors fixos i 5 de mòbils.

 

Compartir  

 

Imatges  

Juià